RSS Feed

Nieuws ← Terug

In deze Lock down mogen we wél open blijven!

Beste klanten,

Heel goed nieuws! Eindelijk erkenning!

Ik citeer uit de Staatscourant van 19/12/2021 :

Contactberoepen
De uitoefening van contactberoepen wordt verboden, zowel thuis als in publiek toegankelijke
plaatsen. Dit zijn beroepen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, waaronder de kappers en schoonheidsspecialisten. Van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve
van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, of jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of
aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015. Voorts zijn rijinstructeurs en -examinatoren uitgezonderd van dit verbod.”

Voor de liefhebbers:
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-50593

Wellicht overbodig maar toch:

Reactie plaatsenIn Essentia